ประชาชนกดดัน ของแพง-กลัวตกงาน-ไม่มีเงิน ฉะรัฐบาลแก้ปัญหาช้า

         “ดุสิตโพล” ปชช. เครียดเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพ สูงหวังรัฐมีมาตราการควบคุมสินค้า ขณะมองการดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน เรื่อง “ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อถามถึง ความกดดันทางด้าน “เศรษฐกิจ” ของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ จำนวนร้อยละ 63-97 ระบุ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย วิธีแก้ รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า

จำหน่ายสินค้าราคาถูกประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย อื่นๆอีกมากมาย คาดหวัง พึ่งพาตัวเอง 55.91%รัฐบาล 24.02%กระทรวงพาณิชย์ 20.07% รองลงมา ปริมาณร้อยละ 30.73 ระบุ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ

การค้าการลงทุนหยุดชะงัก วิธีแก้ มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ คาดหวัง พึ่งตัวเอง 62.50%นายกรัฐมนตรี 21.88%รัฐบาล 15.62% ร้อยละ 26.82

ระบุ ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ วิธีแก้ หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ คาดหวัง พึ่งตัวเอง 44.87%รัฐบาล 29.49%กระทรวงแรงงาน 25.64%

พร้อมกันนี้เมื่อถามถึงความกดดันทางด้าน “การเมือง” ของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า จำนวนร้อยละ 48.11 เจาะจง การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า วิธีแก้ แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน

ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ คาดหวัง ประชาชน 45.56%นายกรัฐมนตรี 34.44%รัฐบาล 20.00% รองลงมาร้อยละ 31.82 ระบุ ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย วิธีแก้ มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ คาดหวัง นายกรัฐมนตรี 35.46%ประชาชน 34.03%ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 30.50%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *